4.81(27)

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • โดย admin
  • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
  • ลงทะเบียนแล้ว 31
  • อัปเดตล่าสุด มิถุนายน 20, 2021

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

11 บทเรียน

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เนื้อหา
วีดีโอพยาธิใบไม้ในตับ1:54

โครงสร้างและหน้าที่ของตับและท่อน้ำดี

พฤิตกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ชนิดของปลาที่เป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

อาหารปลอดภัย

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ

ภาวะเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

สนุกกับเมนูวิถีใหม่ไทยอีสาน

แบบทดสอบและการประเมินผล

ฟรี

About the instructor

4.30 (64 ดาว)

2 คอร์ส

162 ผู้เรียน

ผลตอบรับจากผู้เรียน

4.8

Total 27 Ratings

5
2 ดาว
4
0 ดาว
3
0 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

เนื้อหาครบถ้วน สามารถนำไปเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนได้

ขอบคุณครับบบบ

ขอบคุณค่ะ

ได้ความรู้มากค่ะ

จะนำความรู้ไปถ่ายทอดครับ

จะนำความรู้ไปใช้นะครับ

มีประโยชน์มากครับ

เยี่ยมมากๆครับ ได้ความรู้มากเลยครับ

ขอบคุณครับ ได้ความรู้มากๆครับ

จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตค่่ะ

ดีมากๆครับ

ได้ความรู้และมีประโยชน์มากค่ะ

จะนำความรู้ไปใช้ค่ะ ชอบมากค่ะ

เยี่ยมค่ะ จะนำความรู้ไปใช้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ

จะนำความรู้ไปใช้ครับ ชอบมากครับ

ได้ความรู้มากครับ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

ได้ความรู้มากๆครับ ขอบคุณครับ

ชอบมากครับ

ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้มากค่ะ

ได้ความรู้มากค่ะ

ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ดีมากค่ะ ได้ความรู้มากค่ะ

ชอบมากค่ะ เนื้อหาละเอียดมาก

ฟรี